Rabu, 14 Januari 2015

Doa! Lalu Bertindak!

Sebab siapakah Allah selain dari TUHAN, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata; yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit; yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kauberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar. Kauberikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan; aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi; mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang; Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. - Mazmur 18:32-40

Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar...karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. - Filipi 2:12-13
Berdoa memohon pertolongan dan karunia Tuhan dalam segala sesuatu adalah hal benar, namun tidak boleh membuat kita menjadi pasif hanya menunggu. Sebab, anugerah Allah justru melatih, menggembleng, membentuk, membuat kita aktif berusaha sepadan dengan kuat kuasa-Nya yang bekerja dari dalam kita dan mewujud ke luar dalam tindakan iman-harap-kasih kita.
Doa: Tuhan Allah, terima kasih untuk Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami membentuk dan melatih kami agar bertindak sesuai kehendak-Mu. Amin.
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar