Rabu, 02 Juli 2014

Ia membangkitkan

Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. - Mazmur 71:20

Sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. - 2 Timotius 1:10

Bapa surgawi, baharui kami dan terangi jalan kami. Meski hari ini kami harus menghadapi kesukaran dan kegelapan, kiranya kami mengingat-ingat terus tentang terang-Mu sementara kami bekerja, belajar, dan membaktikan hidup kami untuk-Mu.
Kami juga mohon belas kasih-Mu untuk seluruh umat-Mu yang mengaku Engkau sebagai Pemimpin tertinggi hidup, berikanlah kehati-hatian dalam menentukan tanggungjawab politis kami. Dan kiranya kedaulatan-Mu pun boleh nyata beroperasi dalam seluruh bangsa kami sehingga bangsa ini dijauhkan dari perangkap kegelapan yang dibungkus dalam berbagai cara yang memikat.
Di dalam Yesus Tuhan yang memegang segala kuasa di langit dan di bumi. Amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar